Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Medezeggenschap

Het Augustinianum vindt inspraak en meedenken over schoolzaken heel belangrijk. Met de verschillende geledingen, MR, leerlingen en ouders, is regelmatig overleg. Ouders communiceren met afdelingsleiders over allerlei schoolzaken in zogenaamde ouderklankbordgroepen. Leerlingen hebben ook direct in schoolverband allerlei mogelijkheden om suggesties t...
Lees Meer
  333 Hits
  0 reacties
333 Hits
0 reacties

Oudervereniging OVA

De Oudervereniging Augustinianum (OVA), waarvan alle ouders automatisch lid zijn, biedt een prima mogelijkheid voor ouderparticipatie. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie. U kunt de oudervereniging bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. OVA  De OVA stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorde...
Lees Meer
  193 Hits
  0 reacties
193 Hits
0 reacties

Vensters voor Verantwoording

​ Via 'Vensters voor Verantwoording' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) vergeleken worden op diverse punten zoals slagingspercentages, onderwijsbeleid, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken, maar ook het aantal leerlingen en het voedingsgebied van de school wordt in beeld gebracht. ​ Deze kwaliteitskaart, 'Vensters voor Verantwoording',...
Lees Meer
  320 Hits
  0 reacties
320 Hits
0 reacties

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, bijv voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, enz. Bij aanmelding van leerlingen wordt de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel o...
Lees Meer
  364 Hits
  0 reacties
364 Hits
0 reacties

Verzekeringen (2016-2017)

Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks reizen van huis n...
Lees Meer
  318 Hits
  0 reacties
318 Hits
0 reacties

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders (2016-2017)

​ Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. ​ Tenzij een rec...
Lees Meer
  317 Hits
  0 reacties
317 Hits
0 reacties

Regels en afspraken

​Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR. Leerlingenstatuut  ​Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) word...
Lees Meer
  295 Hits
  0 reacties
295 Hits
0 reacties

Centraal examen voorlichtingsbijeenkomst leerlingen april 2018

  Download PDF bestand hier ​
  49 Hits
  0 reacties
49 Hits
0 reacties

Schoolregels

​ Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving. Daarom houd ik me aan de volgende schoolregels: ​Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon. Ik heb respect voor (het bezit van) een ander en voor de eigendommen van de school. Ik ben op tijd en zorg ervoor dat ik mijn spullen bij me heb. Ik draa...
Lees Meer
  518 Hits
  0 reacties
518 Hits
0 reacties

Centraal examen rooster en overige info

  Download PDF bestand hier
  61 Hits
  0 reacties
61 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd. Bij ziekte verzoeken we ouders vóór 8.30 uur de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra  uw kind hersteld is, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of u belt naar de receptie  om hem/haar beter te melden. Wordt een l...
Lees Meer
  520 Hits
  0 reacties
520 Hits
0 reacties

Informatieavond 26 september 2017

  Download PDF bestand hier
  88 Hits
  0 reacties
Getagged in:
88 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een  verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt.  Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er  een gesprek kan plaatsvinden en d...
Lees Meer
  311 Hits
  0 reacties
311 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  Z : ziekte met toestemming van de ouders (ouder heeft kind ziek gemeld cq een groene kaart ondertekend). Meerdere meldingen op 1 dag worden als 1 melding gezien. A : absent wegens overige redenen met verantwoording door ouders, niet veroorzaakt door de school. Bijvoorbeeld rijles, familieomstandighed...
Lees Meer
  414 Hits
  0 reacties
Getagged in:
414 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 H5

  Download PDF bestand hier
  44 Hits
  0 reacties
44 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads

​ Afspraken over het gebruik van de i-Pad ​ De iPad heb je altijd bij je Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming Je bent verplicht om een beveiligingscode in te stellen Tijdens schooltijden staat 'Niet storen' automatisch aan op je iPad (ten minste tussen 8.25 en 15.15 uur) Je zorgt dat alle Apps erop staan di...
Lees Meer
  341 Hits
  0 reacties
341 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  72 Hits
  0 reacties
Getagged in:
72 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  56 Hits
  0 reacties
56 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.   Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en b...
Lees Meer
  376 Hits
  0 reacties
376 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  181 Hits
  0 reacties
181 Hits
0 reacties